Quy hoạch hoạt động trọng tài gắn với dự báo phát triển KT-XH

Theo đại diện VIAC, hoạt động trọng tài phải được quy hoạch và quản lý một cách hiệu quả, tránh tình trạng chất lượng không đi đôi với số lượng.