Công ty Phân bón Hà Bắc sản xuất phân bón giả!

Đây chỉ là 1 trong ba hành vi vi phạm mà Công ty CP Phân bón Hà Bắc thực hiện, hành vi này đã bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt.

Theo đó, Công ty Cổ phần phân bón Hà Bắc địa chỉ Cụm Công nghiệp Xương Giang II, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang do ông Nguyễn Ngọc Tuyến là Giám đốc. Công ty này đã có hành vi vi phạm thứ nhất sản xuất hàng giả là phân bón; giá trị hàng hoá vi phạm hơn 10 triệu đồng. Công ty bị phạt tiền 160 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm thứ hai sản xuất phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; giá trị hàng hóa vi phạm hơn 70 triệu đồng. Đối với hành vi này Công ty bị phạt tiền hơn 100 triệu đồng.

Trên cơ sở Công ty này tiếp tục vi phạm hành vi thứ ba sản xuất phân bón khi giấy phép sản xuất phân bón đã hết hạn. Công ty bị phạt tiền 90 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm trên Công ty Cổ phần phân bón Hà Bắc bị UBND tỉnh xử phạt tổng số 03 hành vi trên là hơn 300 triệu đồng và Công ty thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Hình ảnh minh họa.

20160610154311-dam-1

Ngoài ra, Công ty Cổ phần phân bón Hà Bắc phải chịu hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm hành chính thứ nhất: Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc được sử dụng để sản xuất hàng giả gồm: 01 cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hoà loại 60kg tem kiểm định số 575473 hạn sử dụng đến 05/2024; 01 máy khâu bao model GK9-500 công suất 190W; 01 dụng cụ dập ngày tháng năm. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 10 ngày.

Không áp dụng Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm. Lý do: đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm đối với Hộ kinh doanh Lý Văn Mạnh (là đối tượng mua hàng của ông Nguyễn Ngọc Tuyến), gồm: 71 bao phân bón NPK HBF 10-5-5 Plus Mã số 14735 loại 25kg/bao ngày sản xuất 05/6/2022, trọng lượng 1.775 kg.

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời gian 10 ngày, Công ty Cổ phần phân bón Hà Bắc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là hơn 10 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm hành chính hai, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày đồng thời thu hồi và tái chế tang vật vi phạm, gồm: 71 bao phân bón NPK HBF 10-6-4 Plus Mã số 14736 loại 25kg/bao, ngày sản xuất 31/5/2022, trọng lượng 1.775 kg; 112 bao phân bón NPK HBF 10-6-4 Plus Mã số 14736 loại 25kg/bao, ngày sản xuất 30/6/2022, trọng lương 2.800 kg; 112 bao phân bón NPK HBF 12-5-10 Plus Mã số 14740 loại 25kg/bao, ngày sản xuất 1/7/2022, trọng lượng 2.800 kg; 44 bao phân bón NPK HBF 12-5-10 Plus Mã số 14740 loại 25kg/bao, ngày sản xuất 01/6/2022, trọng lượng 1.100 kg; 12 bao phân bón NPK HBF 12-5-10 Plus Mã số 14740 loại 25kg/bao, ngày sản xuất 01/5/2022, trọng lượng 300 kg; 66 bao phân bón NPK HBF 10-5-5 Plus Mã số 14735 loại 25kg/bao, ngày sản xuất 31/5/2022, trọng lượng 1.650 kg; 22 bao phân bón NPK HBF 10-5-5 Plus Mã số 14735 loại 25kg/bao, ngày sản xuất 01/6/2022, trọng lượng 550 kg.

Trong quyết định cũng nêu rõ giao cho ông Nguyễn Ngọc Tuyến là đại diện tổ chức bị xử phạt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn mà ông  Nguyễn Ngọc Tuyến không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

Tháng 6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Phân bón Hà Bắc (CCN Xương Giang II, TP Bắc Giang) 55 triệu đồng do sản xuất phân bón không bảo đảm chất lượng, buộc Công ty này phải tái chế toàn bộ số lượng phân bón không bảo đảm chất lượng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Tháng 1/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng xử phạt Công ty CP Phân bón Hà Bắc 110 triệu đồng, vì đã có hành vi, vi phạm: Sản xuất phân bón không đúng địa điểm trong Giấy phép sản xuất phân bón. Ngoài ra, Công ty bị xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất phân bón, thời gian 07 tháng 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.