Mô hình nuôi ghép cá chép trong ao ở Hưng Yên, con nào bắt lên cũng đẹp, cứ 1ha, nông dân thu 8,5 tấn

Được sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã thành công với mô hình ghép cá chép trong ao. Mô hình này không chỉ tăng năng suất, chất lượng mà còn giúp bảo vệ môi trường.