TT-Huế: Có hiện tượng tôm phát sáng vào ban đêm

Tại Huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), qua kiểm tra tại một số ao nuôi đã phát hiện hiện tượng tôm phát sáng vào ban đêm.