Những lưu ý khi gieo sạ lúa đông xuân 2023 - 2024 ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lũ năm 2023 ở ĐBSCL nhỏ, tổng lượng mưa khoảng 1.350mm, cao hơn 1% so với năm 2015 (năm hạn hán khốc liệt) và thiếu hụt khoảng 13% so với trung bình nhiều năm.