Bệnh đốm nâu thanh long

Thanh long là cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhưng thường phải đối mặt với nhiều loài sâu bệnh hại, trong đó, bệnh đốm nâu (nấm tắc kè) rất nguy hiểm cho cây.