Thị trường bất động sản và loạt thách thức hiện hữu

Vướng mắc pháp lý, lệch pha cung cầu, giá nhà neo cao, doanh nghiệp "đói" vốn... là loạt thách thức của thị trường bất động sản cần sớm được khơi thông, tháo gỡ.