Tỉnh Bình Dương có vượt quyền Thủ tướng để phê duyệt dự án cho công ty Nam Kim?

TTTĐ - Tháng 11/2019, Bộ Tài Chính và Bộ Xây dựng trả lời BQL các KCN Bình Dương về việc chưa đủ điều kiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án KCN Phú Tân (Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) do Công ty CP ĐT XD CN Nam Kim làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 30/5/2019, tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú (dự án nằm trong KCN Phú Tân) cho công ty Nam Kim thực hiện.