Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.