'Làm sâu sắc hơn khái niệm rừng vàng'

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn 'không đánh đổi sự tăng trưởng bằng sự hủy hoại rừng, mất rừng, suy thoái rừng' trong Thư chúc mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Lâm nghiệp.