Thù lao đi hát đám cưới của Thương Tín là bao nhiêu?

Thu nhập hát đám cưới của Thương Tín không ổn định vì còn phụ thuộc vào số lượng show mỗi tháng, có tháng nhiều show nhưng có tháng lại chẳng có show nào.