Khánh thành cầu Khang Phúc – Masan Consumer góp phần phát triển nền kinh tế tỉnh Tiền Giang

Vừa qua, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan (MSC) phối hợp với Quỹ Nam Phương hoàn thành chiếc cầu dây văng lớn, cải thiện điều kiện di chuyển của hơn 900 hộ gia đình quanh khu vực cầu, thúc đẩy giao thương, góp phần cùng phát triển kinh tế địa phương.