Khóa Việt Tiệp: Gần 50 năm tuổi vẫn sống khỏe, lãi chưa phân phối hơn 110 tỷ đồng, khi nhiều thương hiệu vang bóng cùng thời đã "tuổi già sức yếu"

Có thể gọi Khóa Việt Tiệp là "khóa quốc dân" khi hầu như mọi gia đình đều đã từng sở hữu ít nhất một ổ khóa của hãng này. Trong khi nhiều thương hiệu Việt lâu đời đang mất dần ưu thế trên thị trường thì Khóa Việt Tiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khoảng 15-20%/năm.