Bàu Bàng (Bình Dương) có thêm khu công nghiệp quy mô 700ha

Theo đồ án được thông qua, Khu công nghiệp Cây Trường có diện tích lập quy hoạch rộng khoảng 700ha, quy mô lao động khoảng 35.000 người.