Phân bón Hoàng Long Vina đạt Top 10 Thương hiệu hàng đầu ASEAN

Công ty Hoàng Long Vina với thương hiệu phân bón Agrilong vừa vinh dự được bình chọn vào TOP 10 Thương hiệu hàng đầu ASEAN do do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á, Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam bình chọn.