Bà Lê Diệp Kiều Trang sẽ rời Go-Viet sau 5 tháng làm việc

Sau 5 tháng làm việc tại công ty, bà Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le) đã quyết định chọn một hướng đi khác, Go-Viet cho hay.