Xanh một vùng cao

(NLDO) - Dọc Quốc lộ 27B xuyên qua huyện Bác Ái là hình ảnh cuộc sống của đồng bào Raglai đang khởi sắc. San sát những mái ngói đỏ, những hàng cây xanh mát; xa xa là ngút ngàn đồng ruộng