Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3: Chủ đầu tư khẳng định triển khai đúng cam kết

Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3 tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành các công trình hạ tầng dự án theo đúng theo tiến độ và ra sổ đúng thời hạn với khách hàng...