Cơ chế đặc thù nào cho dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu?

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ KH&ĐT hướng dẫn UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện đúng quy định về áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ Km 19 - Km 53. Hướng dẫn áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.