Loại gạo giúp Việt Nam đạt giải "Gạo ngon nhất thế giới 2023"

Gạo ST25 Việt Nam đã trở thành gạo ngon nhất thế giới. Kết quả này thêm một lần nữa khẳng định chất lượng cũng như uy tín của gạo Việt trên thị trường quốc tế.